Pregled ultrazvukom uobičajeni je dio antenatalne skrbi. U svijetu se provodi različito često i na različite načine. U velikom broju zemalja postoje nacionalne preporuke koje reguliraju antenatalnu uporabu dijagnostičkog ultrazvuka. Premda udruženja ginekologa i opstetričara, ultrasoničara i radiologa u nekim zemljama preporučaju korištenje ultrazvuka samo uz jasnu indikaciju, ili dopuštaju jednu ultrazvučnu pretragu u srednjem trimestru, u nas je uporaba ultrazvuka već desetljećima mnogo češća, a do sada nije uočeno nepoželjnih posljedica takove prakse.

Svaki pregled se koristi kako bi se olakšao nadzor trudnoće i omogućio donošenje odluke kako konkretno postupiti. Svaki nalaz koji pokazuje odstupanje rasta, zrelosti ili morfologije fetusa dragocjen je putokaz neonatologu u planiraju postnatalne dijagnostike.

 

Pretraga se provodi zbog:

  • preciznog odredjivanja trajanja gestacije
  • utvrdjivanja života fetusa
  • odredjivanja broja fetusa i tipa korioniciteta
  • biometrije
  • analize morfologije organa djeteta
  • procjene količine plodove vode
  • procjene stanja oksigenacije djeteta
  • prepoznavanja preciznog položaja posteljice

 

1. Procjena trajanja gestacije

Čak i u žena s urednim menstruacijskim ciklusima, biometrija učinjena tijekom prvog tromjesečja trudnoće pokazala se točnijim pokazateljem trajanja trudnoće nego predvidjanje termina poroda računanjem Naegelovim pravilom ili korištenjem samo kliničkog pregleda. U koliko se klinički nalaz trajanja trudnoće razlikuje od onog koji bi se trebao registrirati računajući prema amenoreji, rezultati pregleda ultrazvukom tijekom prvog trimestra, do zaključno 20. tjedna trudnoće mogu pomoći u korekciji trajanja gestacije.

Osim toga, pravilno odredjivanje trajanja trudnoće ranim ultrazvukom omogućuje: smanjenje broja nepotrebnih intervencija kod sumnje na prenošenje, smanjenje pogrešnih dijagnoza intrauterinog zastoja rasta i smanjenje potrebe za lijekovima za koje se vjeruje da mogu produljiti trudnoću i spriječiti prijevremeni porod.

 

2. Utvrdjivanje života fetusa

U trudnoćama koje su u dobi kada kliničkim metodama pretarge ne možemo prepoznati živi li plod ili ne, ultrazvučna je dijagnoza presudna. Posebno se to odnosi na sasvim rane trudnoće sa simptomima prijetećeg pobačaja, kada klinički postupak ovisi upravo o tomu postoji li živ fetus ili ne.

 

3. Odredjivanje broja fetusa i tip korioniciteta

Prije uvodjenja ultrazvučnih pretraga u svakodnevni rad, dijagnoza postojanja blizanaca u pravilu se postavljala tek koncem drugog ili tijekom trećeg trimestra, nerijetko tek u porodu. Prepoznavanje postojanja trojaka ili većeg broja plodova prije poroda bila je praktički nemoguće. Danas se pažljivim pregledom ne bi smjeli previdjeti blizanci, a ni veći broj plodova. Osim toga, pretragom plodovih ovoja lako se može ustanoviti radi li se o monokorijalnim bikorijalnim ili čak monoamnijskim blizancima. Točno utvrdjivanje korioniciteta jako pomaže predvidjeti komplikacije tijekom višeplodnih trudnoća i, naravno, olakšava donošenje odluka o načinu liječenja i vremenu i načinu dovršenja višeplodne trudnoće.

 

4. Analiza morfologije organa i tijela fetusa

Prepoznavanje malformacija jedan je od glavnih ciljeva ultrazvučnog probira. Tri velike studije pokazale su do danas da probir tijekom drugog ili ranog trećeg tromjesečja omogućuje prepoznavanje od 40-80%  malformacija. Najlakše se prepoznaju malformacije središnjeg živčanog sustava i skeleta, dok je prepoznavanje malformacija srca još nezadovoljavajuće. Zanimljivo je kako je dokazano da je najviša učestalost pravilnog prepoznavanja malformacija u tercijarnim perinatološkim centrima i onda kada osoba koja obavlja pregled ima dovoljno iskustva.

Napredak ultrazvučne tehnologije dopušta danas prepoznavanje malformacija već tijekom prvog i ranog drugog trimestra trudnoće. Kombinacija ultrazvučnih biljega i biokemijskog testiranja omogućava prepoznavanje oko 90% fetusa s kromozomskim aberacijama.

Studije pokazuju kako je ishod djeteta bolji u koliko je anomalija srca, posebica hipoplazija lijevog srca i transpozicija velikih krvnih žila, prepoznata tijekom trudnoće, nego tek nakon poroda. Nije još sigurno da točna antenatalna, u usporedbi s postnatalnom dijagnozom, poboljšava ishod djeteta koje ima anomaliju bubrega.

Uspješna dijagnostika malformacija moguća je već tijekom prvgo tromjesečja trudnoće. Medjutim, zbog malih dimenzija fetusa i nerazvijenosti organa, osjetljivost se jako povećava tijekom drugog tromjesečja trudnoće. Neke anomalije, zbog duge evolucije, prepoznavaju se tek tijekom trećeg tromjesečja. Stoga su za ispravno prepoznavanje uredne morfologije tijela djeteta potrebni serijski ultrazvučni pregledi.

Medju ultrazvučnim biljezima koji upućuju na mogućnost fetalne kromozomopatije ističu se zadebljanje nuhalne translucencije, pojava intrakardijskih ehogenih točaka i poremetnje osifikacije nosne kosti.  U fetusa s nekim od biljega kromozomopatije dijagnostičku točnost povećava i obrnuti enddijastolički protok u pupčanoj arteriji, abnormalni protok u ductus venosusu, trikuspidna regurgitacija i nazočnost samo jedne pupčane arterije.

Neke strukturalne anomalije, npr. omfalocela, u koliko ne sadržava jetru, upućuju na vjerojatnost kromozomopatija fetusa. Premda se u oko 20% fetusa s intrauterinim zastojem rasta nadje kromozomska aberacija, u njih je uz zastoj rasta uvijek prisutna i neka strukturalna anomalija. Samo 2% intrauterino pothranjenih plodova koji su strukturalno uredno gradjeni ima kromozomopatiju.

 

5. Rast fetusa

Za procjenu rasta djeteta neophodna je točna procjena trajanja trudnoće, tj. gestacijske dobi. Ona se računa brojeći tjedne trudnoće prema podacima o posljednjoj redovitoj menstruaciji, prema fizikalnom nalazu trudnoće i ultrazvučnoj biometriji tijekom prvih 20 tjedana trudnoće. Neki autori vjeruju da je procjena gestacijske dobi ultrazvučnom biometrijom čak bolja od ostalih dviju metoda. Procjenu trajanja trudnoće najbolje je obaviti nakon fizikalnog pregleda trudnoće tijekom prvog tromjesečja mjereći, najranije promjer gestacijskog mjehura, ili kasnije, udaljenost od tjemena do trtice fetusa. U oba slučaja pogreška izračunate gestacije ne prelazi 7 dana. U trudnica u kojih postoji nesrazmjer fizikalnog nalaza i UZV mjerenja u više od 7 dana, trajanje trudnoće se korigira prema UZV nalazu. Kasnije se tijekom trudnoće obavljaju fizikalni preledi rasta maternice i mjerenje udaljenosti fundus-simfiza i ultrazvučna biometrija procjenom biparijetalnog promjera, duljine femura i opsega abdomena fetusa. U fetusa koji normalno rastu, te mjere slijede krivulju rasta fetusa, a u onih koji usporavaju ili  rastu ubrzano, bilježe se odstupanja. U oba slučaja, trudnoće iz kojih se radjaju djeca s odstupanjima u intrauterinom rastu su rizične trudnoće u kojih je, posebice s približavanjem terminu potreban pažljiv nadzor i planiranje mjesta, načina i termina poroda.

 

6. Procjena oksigenacije fetusa

U fetusa s intrauterinim zastojem rasta ili kod majke s preeklampsijom/eklampsijom za očekivati je poremećenu placentaciju i poremećen razvoj fetalne posteljice. Nema normalnog porasta dijastoličkog protoka u pupčanoj arteriji, već je on više ili manje reduciran. Ozbiljne studije nalaze kako realna opasnost hipoksije za fetus nastaje uz potpuni izostanak protoka krvi u pupčanoj arteriji u dijastoli. Još je lošija prognoza u koliko je protok u dijastoli obrnut. Kao posljedica nastale vazocentralizacije, remeti se i krvotok u arterijama mozga. Promjena cerebroumbilikalnog omjera (omjer indeksa otpora u središnjoj moždanoj arteriji prema indeksu otpora u pupčanoj arteriji) i spuštanje ispod 1 znak je hipoksične ugroženosti za fetus.

Zanimljivo je da analiza protoka krvi kroz fetoplacentarne i fetalne krvne žile nema nikakovog značenja za smanjenje perinatalne smrtnosti kod fetusa bez intrauterine pothranjenosti, odnosno u niskorizičnih fetusa.

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This