GinOps d.o.o., Strojarska cesta 14, Zagreb

Poliklinika Korčulanska 3F Zagreb

GINEKOLOGIJA

Kompletni ginekološki pregled i stupanj čistoće – GPR 

(Pregled u Poliklinici, drugo mišljenje. Uključuje inspekciju genitalnog i perianalnog područja, inspekciju rodnice i vrata maternice, bimanualnu palpaciju organa male zdjelice i donjeg trbuha, uzimanje stupnja čistoće i pregled istog pod mikroskopom. Pregled cjelokupne prethodne medicinske dokumentacije i pisano mišljenje.

EUR  60  (452,04 KN)

PAPA-citološki obrisak s vrata mternice – PA

(uzimanje obriska iz stražnjeg forniksa rodnice, površine vrata maternice i endocervikalnog kanala na obilježeno predmetno staklo i slanje u citološki laboratorij na specijalistički pregled citologa

EUR 30 (226,02 KN)

Ginekološki UZV – 2D – UZV

(Anamneza, pregled dokumentacije, potom pregled transvaginalnom i (ili) transabdominalnom sondom u dvodimenzionalnom prikazu. Pregled omogućuje potpuni prikaz genitalnih organa i drugih organa male zdjelice. Pregled se lako i po potrebi može proširiti uporabom kolor doplera i tro ili četverodimanzionalnog UZV-a. Slijedi pisani nalaz i završno mišljenje, uz, po potrebi planira nje daljih pretraga i liječenja.

EUR 60  (452,04 KN)

UTEROBRUSH –citološki obrisak sluznice maternice – UTE

(Uzimanje citološkog obriska iz šupljine maternice, razmazivanje na 2 redmetna stakalca kao suhi i mokri razmaz i slanje u citološki laboratorij na specijalistički pregled citologa).

EUR 70  (527,38 KN)

KOLOR DOPLER – CD 

Prikaz krvožilnog sustava unutarnjih ginekoloških organa obojenom doplerskom slikom, a u trudnoći prikaz arterijskog i venskog sustava djeteta.  Provodi se kao samostalna pretraga ili u nastavku na ginekološki pregled ili pregled trudnoće. Omogućuje prikaz i mjerenje protoka kroz najsitnije krvne žile, što osigurava diferenciranje dobroćudnih od zloćudnih tumorskih tvorbi i osobito postavljanja sumnje na karcinom jajnika. U trudnoći omogućava procjenu oksigenacije djeteta i rizika kronične hipoksije.

EUR 90  (678,06 KN)

SONOHISTEROGRAFIJA – SHG

Pregled maternice i jajovoda radi dijagnostike postojanja mioma, polipa itd, odnosno prohodnosti jajovoda uz korištenje 2D UZV uredjaja i pripadajuće vaginalne sonde

EUR 180 (1356,12 KN)

KOLPOSKOPIJA – KOL

Pregled površine vrata maternice, rodnice ili vanjskog spolovila posebnim mikroskopom. U svrhu pretrage površina vrata maternice premazuje se 3% octenom kiselinom. Pretraga je bezbolna.

EUR 80  (602,72 KN)

BIOPSIJA-BIO

Uzimanje uzorka tkiva, najčešće vrata maternice, ali i ekskohleata endocervikalnog kanala ili polipa za patološđkohistološku pretragu koju obavlja specijalista patolog.

EUR 80  (602,72 KN)

PHD – patološko-histološka dijagnoza promjene /1 rez./-PHD

Uzorak tkiva pregledava se patološko histološki uz posebnu pripremu, bojenje i sl. u laboratoriju.Pregled obavlja specijalista patolog

EUR 70  (527,6 KN)

CB– obrisci vrata maternice –  EUR 40  (301,36 KN)

aerobi/anaerobi – CB-A – EUR 40  (301,36 KN)                    

CB- mikoplazme- CB-My – EUR 40  (301,36 KN)                          

CB-Klamidija CB-Chl – EUR 50  (376,7 KN)

CB-HPV – EUR  110  (828,74 KN)

POSTAVLJANJE / UKLJANJANJE IUD-a – IUD – EUR 70 (527,38 KN)

FRAKCIONIRANA KIRETAŽA-KIR

Nakon detaljnog uzete anamneze i uvida u dokumentaciju te postavljene indikacije uzima se odvojeno ekskohleat vrata maternice i tkivo uzeto iz šupljine maternice radi patološko-hoistološke analize. Uz pravilno injiciranje i doziranje lokalnog anestetika ,pretrge je bezbolna).

EUR 245  (1845,83 KN)

KRATKE KONZULTACIJE KON

-objašnjenje nalaza koji je pristigao nakon ranije obavljenog pregleda i razgovora, a bez potrebe za ponovnim pregledom ili UZV-om

-objašnjenje načina uzimanja lijeka ili terapijskog postupka odredjenog kod ranije obavljenog pregleda i a bez potrebe za ponovnim pregledom ili UZV-om, 

-objašnjenje kod evtl. pojave nuspojava liječenja nakon ranije obavljenog pregleda i razgovora, a bez potrebe za ponovnim pregledom ili UZV-om

 

(20 minuta) – EUR 60  (452,04 KN)

KONZULTACIJE (PREKO 30 MINUTA)-EKSPERTIZA

Uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju o razgovorima, pregledima i prikupljenim nalazima u drugoj ustanovi s procjenom rizika i prognoze te pisanim završnim mišljenjem. Duge konzultacije obično su neophodne u kompleksnim kliničkim situacijama, kod prisutnosti neliječene ili nedovoljno ili nepravilno liječene ozbiljne bolesti genitala. Obično su potrebne uz zahvaćenost ili istodobnu bolest više organa i organskih sustava s davanjem mišljenja o optimalnom postupku, posebno glede istodobne prisutne bolesti genitala.

  EUR 120 (904,08 KN) 

ELEKTROKAUTERIZACIJA KONDILOMA-ECT

Spaljivanje kondiloma posebnim instrumentom ili omčom. Uz pravilno datu lokalnu anesteziju, zahvat je bebolan i kratkotrajan         EUR 270  (2034,18 KN)

KONIZACIJA OMČOM-LETZ

(Ekscizija kolposkopski sumnjivih lezija vrata maternice, ekskohleacija endocervika. Elektrokauterizaicja rubova rane. Patološko-histološki pregled dobivenog materijala. Uz dobro i ispravno datu lokalnu anesteziju, zahvat je bezbolan. Traje nekoliko minuta.)

EUR 350  (2636,9KN)

 VADJENJE KRVI S KOMENTAROM –  EUR 40 (301,36 KN)

Uzimanja obrisaka O –  EUR 15   (113,01 KN)  

OPSTETRICIJA

PRVI PREGLED TRUDNICE – PPR

Iscrpna anamneza i procjena potencijalnog rizika i ugroženosti trudnoće s obzirom na prethodne bolesti i prethodne trudnoće. Obrada trudnice (mjerenje tlaka, kontrola urina , mjerenje tjelesne težine). Ginekološki pregled u spekulima, mikroskopski pregled vaginalnog iscjetka, bimanualni palpacijski ginekološki pregled, kod uznapredovalije trudnoće Leopold-Pavlikovi hvatovi. Procjena rizika ovisno o nalazu. Savjetovanje o tijeku trudnoće, prehrani i tjelovježbi, te planiranim pretragama u trudnoći. Odabir najbolje individualne opcije i zaključno mišljenje u pisanoj formi.

EUR 70  (527,38 KN)

OSTALI PREGLEDI TRUDNICE – DPR

( U intervalima od 3 tjedna  , a nakon detaljnog prvog pregleda trudnice obavlja se svaki put mjerenje krvnog tlaka, mjerenje tjelesne težine i pregled urina, bimalnualna palpacija maternice, procjena njene iritabilnosti i nalaza na vratu maternice. Kako trudnoća napreduje sve je veća važnost obavljanja Leopold-Pavlikovih hvatova. S približavanjem terminu poroda , pregled s obično kombinira kardiotokografijom i amnioskopijom. Posebna pažnja pridaje se procjeni načina poroda i predvidjanju mogućih komplikacija.

EUR 60 (452,04 KN)

Ultrazvuk trudnice – 2D – UZV

Anamneza, pregled dokumentacije, potom pregled trudnoće transvaginalnom i (ili) transabdominalnom sondom u dvodimenzionalnom prikazu. Pregled omogućuje dijagnozu rane trudnoće, praćenje rasta i razvoja djeteta i omogućava prepoznavanje anomalija i bolesti djeteta, procjenu točnog položaja posteljice, procjenu količine plodove vode itd… Pregled se lako i po potrebi može proširiti uporabom kolor doplera i tro ili četverodimanzionalnog UZV-a. Slijedi procjena tijeka trudnoće, pisani nalaz i završno mišljenje, uz, po potrebi planiranje daljih pretraga i liječenja.

EUR 60 (452,04 KN)

Anomaly scan-AN

U koliko se obavlja kao samostalan pregled daje detaljan uvid u razvoj i rast djeteta korištenjem najčešće dvodimenzionalnog prikaza. Po potrebi može se upotpuniti korištenjem tri i četiridimenzionalnim UZV-om i kolor doplerom. Najčešće se traži od 18-22 tjedna trudnoće.

EUR 85  (640,39 KN)

KOLOR DOPLER – CD 

(Prikaz krvožilnog sustava unutarnjih ginekoloških organa obojenom doplerskom slikom, a u trudnoći prikaz arterijskog i venskog sustava djeteta.  Provodi se kao samostalna pretraga ili u nastavku na ginekološki pregled ili pregled trudnoće. Omogućuje prikaz i mjerenje protoka kroz najsitnije krvne žile, što osigurava diferenciranje dobroćudnih od zloćudnih tumorskih tvorbi i osobito postavljanja sumnje na karcinom jajnika. U trudnoći omogućava procjenu oksigenacije djeteta i rizika kronične hipoksije).

EUR 90 (678,06 KN)

CTG-kardiotokografija- CTG

(Pretraga u trajanju od 30-60 minuta tijekom koje se bilježi frekvencija srca djeteta. Brzina djetetovog bila, izgled krivulje , te ubrzanja ili usporenja srčane frekvencije omogućavaju prepoznavanje dobrog stanja djeteta i njegove dobre opskrbe kisikom ili opasnosti od manjka kisika).

EUR 40  (301,06 KN)

ASC-amnioskopija- ASC

(jednostavna, posve bezbolna i neinvazivna pretraga kojom se posebnim tubusom uvedenim kroz kanal vrata maternice pregledava količina i izgled plodove vode. Daje informaciju o zrelosti djeteta i njegovoj ugroženosti.)

EUR 40 (301,06 KN)

AMINOCENTEZA (zahvat)-RACZ

( Uzimanje uzorka od najčešće 10-15 ml plodove vode radi kariotipizacije u posebnom citogenetskom laboratoriju. Pretraga ne zahtijeva anesteziju i bezbolna je. Obavlja se uz odredjenu indikaciju, pod navodjenjem UZV-om, danas najčešće uz pozitivne testove probira na kromozomske greške djeteta).

EUR 200 (1506.8 KN)

BOLESTI DOJKE

PREDLED DOJKI UZ UZV DOJKI – DOJ + UZV

Anamneza, prepoznavanje činitelja rizika za rak dojke. Pregled obje dojke u dvodimenzionalnom prikazu. Po potrebi nadopuna tri i četverodimenzionalnim prikazom i kolor doplerom. Pisani nalaz i mišljenje o daljim pretragama i postupcima

EUR 110 (828,74 KN)

KRATKE KONZULTACIJE KON

(20 minuta)EUR 60  (452,04 KN)

KONZULTACIJE (PREKO 30 MINUTA)-EKSPERTIZA

Uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju o razgovorima, pregledima i prikupljenim nalazima u drugoj ustanovi s procjenom rizika i prognoze te pisanim završnim mišljenjem. Duge konzultacije obično su neophodne u kompleksnim kliničkim situacijama, kod prisutnosti neliječene ili nedovoljno ili nepravilno liječene ozbiljne bolesti dojke. Obično su potrebne uz zahvaćenost ili istodobnu bolest više organa i organskih sustava s davanjem mišljenja o optimalnom postupku, posebno glede istodobne prisutne bolesti dojke.

EUR 120 (904,08 KN) 

KVANTNA BIOMEDICINA

PRVI PREGLED I TESTIRANJE – anamneza, navike, uvjeti života, psihološki aspekti…..Prepoznavanje elektromagnetskog potpisa stanica, tkiva i organa SCIO uredjajem. Detekcija elektromagnetskih odstupanja i energetskog  poremećaja.  Bilježenje štetnih  frekvencija i energetske neravnoteže  pohranjene u stanicama. Prepoznavanje oštećenja ciljnog organa, planiranje postupaka iscjeljenja.

Trajanje postupka 120 minuta, katkad i dulje

EUR 130 (979,42 KN)

TRETMANI

Kratko retestiranje i uvid u evtl. promjene u odnosu na ranije zapise. Izbor tehnike iscjeljenja u ovisnosti o rezultatima. Tretman iscjeljenja. Ocjena napretka. Planiranje daljih postupaka.

Trajanje postupka do 90 minuta.

EUR 60 (452,04 KN)

Direktor: Prof.Dr.Sc. Snježana Škrablin

Zagreb, 01.11. 2016. god.

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.