Što je kardiotokografija (CTG)

Kardiotokografija je dijagnostička metoda kojom istovremeno na kardiotokografskom (CTG) zapisu registriramo kucajeve srca djeteta (KČS), tj njihovu frekvenciju i tonus maternice. Tim načinom pokušavamo otkriti je li dijete u dobrom stanju ( ima li dovoljno kisika u krvi).

read more

Što je non stres test - test fetalne reaktivnosti Temelji se na tvrdnji kako se u zdravog fetusa koji nije neurološki deprimiran I ima u krvi dovoljno kisika, nakon pokreta, frekvencija srca povećava. Izvodeći test tijekom 20 minuta, porast frekvencije od 15/min u...

read more

Vaginalni porod ili carski rez?

Carski rez spasonosna je operacija koja, indicirana, spašava živote. Medjutim, ishodi na koje nas upozoravaju istraživanja velikog uzorka posljednjih godina ipak upozoravaju da prečestim I neindiciranim, posebice, izbornim carskim rezom, činimo pogreške koje nas mogu skupo stajati neposredno,ali I u budućnosti.

read more

Zašto valja radjati u terminu?

Zašto treba roditi u terminu? Dijete je sposobno živjeti izvan majke onda kada njegova pluća mogu osigurati dovoljnu opskrbu kisikom. U normalnoj trudnoći dječja pluća počinju funkcionirati s navršenih 24 tjedna trudnoće I od tog je razdoblja moguće preživjeti izvan...

read more

Rana kod carskog reza

Rana kod carskog reza Carski rez može se obaviti na nekoliko načina, premda su najčešća dva: incizija u medijalnoj liniji uzdužno ili incizija poprečno 2 prsta iznad simfize. Ova druga metoda se , zbog niza prednosti, radi daleko češće. Režu se: koža, potkožno masno...

read more

Kod carskog reza reže se koža trbuha, sveze mišića i meko tkivo, mišići se samo razmiču, a mokraćni mjehur potiskuje prema dolje…..

read more

Može li maternica prsnuti tijekom trudnoće?

PRSNUĆE MATERNICE TIJEKOM TRUDNOĆE Što je t o ruptura maternice? Potpuno prsnuće maternice ( ruptura uteri completa) , kao i bilo kojeg organa u tijelu ozbiljno ugrožava život majke i djeteta. U koliko prsne mišić, ali su plodovi ovoji i seroza neozlijedjeni, govorimo...

read more

Perimenopuza-zašto je potreban nadzor I liječenje

Perimenopuza-zašto je potreban nadzor I liječenje Dijagnoza menopauze-posljednje menstruacije, postavlja se retrogradno, a nakon što žena nije 12 mjeseci imala menstruaciju, i za to nema nekih drugih razloga. Obično se javlja negdje oko 50.te godine života, no nije...

read more

UZV u trudnoći

Prenatalni UZV pregled Zašto i kada koristiti UZV u trudnoći ? Pregled ultrazvukom uobičajeni je dio praćenja trudnoće. U svijetu se provodi različito često i na različite načine. U velikom broju zemalja postoje nacionalne preporuke koje reguliraju uporabu...

read more

Što je prijevremeni porod

PRIJEVREMENI POROD -Što je to? Svaki porod-neovisno o porodnoj težini- koji uslijedi prije navršenih 37 tjedana gestacije, je - prijevremeni porod. Donja granica trajanja trudnoće, čije se završenje smije smatrati porodom, nije precizno odredjena, ali se prijevremenim...

read more

Svako dijete rodjeno prije punog termina, nedovoljne je težine i zrelosti i ima, što je trudnoća bila kraća, veći rizik umiranja i niza poremetnji adaptacije.

read more

Urogenitalna atrofija

Žene često sporo primjećuju nastanak tegoba, nerijetko se stide govoriti o njima, smatraju da su one normalna pojava koja prati njihovu dob I zapravo rijetko traže pomoć.

read more

Hormonsko nadomjesno liječenje u perimenopauzi

Menopauzalne tegobe uspješno uklanja estrogen, ali se on u žena koje imaju maternicu mora davati zajedno s estrogenom radi zaštite endometrija. Na tržištu postoje brojni pripravci i brojni su putevi primjene. Liječenje treba odrediti individualno za svaku ženu.

read more

Sekundarna amenoreja

Ako se ne radi o trudnoći, sekundarnu amenoreju ima žena kojoj je mjesečnica izostala 3 mjeseca ili dulje, a nakon prethodno redovitih ciklusa. Premda se najčešće radi o disfunkciji funkcije jajnika, zbog posljedica po zdravlje, uvijek je potrebna obrada i liječenje.

read more

Test probira raka vrata maternice-Pap test

Pap test daje informaciju o izgledu stanica s površine vrata maternice, iz područja stražnjeg forniksa rodnice i iz kanala vrata maternice. On pokazuje jesu li stanice normalne, promijenjene ili displastične, ili zloćudne

read more

Vetusta – što je to

Dob izmedju 20. i 25. godine života poznata kao najbolja dob za zanijeti i iznijeti trudnoću. Tada je trudnoća najčešće neporemećena, porod najbrži i najlakši, a oporovak nakon njega brz.

read more

Uloga heprina u porodništvu

Poremetnje implantacije i razvoja posteljice mogu biti uzrokom za neuspjeh IVF-a (RIF), pobačaje (RPL), i poremetnje trudnoće. Heparin i njegovi niskomolekularni oblici (LMWH) djeluju pozitivno na procese implantacije,

read more

Spolno prenosive bolesti

Po definiciji to su bolesti koje se s osobe na osobu prenose spolnim kontaktom. Tijekom posljednjih godina, zbog naglog porasta učestalosti i opasnih posljedica koje nose, spolno prenosive bolesti

read more

Prenošenje

Definicija: Prenošena je trudnoća ona trudnoća koja traje 42 puna tjedna gestacije, računajući od prvog dana posljednje redovite menstruacije ili dulje, odnosno 294 dana ili dulje od posljednje redovite menstruacije

read more

Otac na porodu

Do sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u „tradicionalnoj“ su obitelji većine zemalja Europe uloge muškarca i žene, oca i majke, bile unaprijed podijeljene i dobro poznate.

read more

Kako prepoznati spontani pobačaj

Svako krvarenje u trudnoći patološki je znak čiji uzrok valja razjasniti. Pored toga što može nastati zbog lokalne upale, traume, raka, varikoziteta, najčešće je najraniji znak prijetećeg pobačaja

read more

Kako i kada je najlakše zanijeti?

Unutar 12 mjeseci redovitih spolnih odnosa zanijet će ukupno 85% parova, od toga oko 30% tijekom prvog mjeseca. Tijekom idućih će 36 mjeseci uspjeti zanijeti još oko polovine od preostalih 15%. Nakon toga izgledi su značajno smanjeni

read more

Biopsija

Biopsija je svaki postupak kojim se kirurškom metodom uzima komadić tkiva sumnjiv kao sjedište neke patološke promjene za patološkohistološku obradu.

read more

Antenatalna skrb

Načela antenatalne skrbi. Moderna antenatalna skrb uključuje sprječavanje, prepoznavanje i liječenje svih bolesti i patoloških stanja koja mogu ugroziti trudnoću, ali i obrazovanje trudnice i njezine okoline i socijalnu skrb za obitelj.

read more

Abnormalni Papa u trudnoći – što učiniti?

Kao i u netrudnih žena, nenormalna citologija vrata maternice, kao rezultat probira testom po Papanicolaou, pobudjuje sumnju na rak vrata maternice ili cervikalnu displaziju . Vjerojatnost displazije epitela, preinvazivnog i invazivnog…

read more

Dojenje i kontracepcija

Zašto je dojenje korisno za majku? Korist dojenja za dijete poznata je i neupitna. Medjutim, dojenje je korisno i majci: ubrzava involuciju genitalnih organa, smanjuje krvarenje nakon poroda i odgadja prvu ovulaciju i tako novu trudnoću.

read more

Izvanmaternična trudnoća

Izvanmaternična trudnoća nastaje kada se oplođeno jajašce implantira izvan materišta. U 98% slučajeva oplođeno se jajašce implantira u jajovodu pa kada se govori o izvanmaterničnoj trudnoći praktički se misli na…

read more

Neplodnost i infertilnost

NEPLODNOST je pojava kad bračni par ne uspije postići trudnoću tijekom dvije godine urednog spolnog života bez kontracepcije. Sterilnost (neplodnost) je BOLEST. S obzirom da je osnovno ljudsko pravo i pravo na zdravlje, tako prema…

read more

Hitna kontracepcija

Kome je potrebna? Kandidati su žene koje su imale nezaštićeni spolni odnos ili se može pretpostaviti da su metode kontracepcije koje inače rabi zakazale ( npr. pukao prezervativ).

read more

Hormonska kontracepcija-povoljni učinci

Kome je potrebna? Kandidati su žene koje su imale nezaštićeni spolni odnos ili se može pretpostaviti da su metode kontracepcije koje inače rabi zakazale ( npr. pukao prezervativ) Postoje li kontraindikacije za hitnu…

read more

Infekcija virusom humanog papiloma (HPV infekcija)

Humani papiloma virus može zaraziti samo čovjeka. Do danas poznato je više od 100 danas tipova HPV virusa. Neki tipovi virusa inficiraju samo kožu, drugi samo sluznicu. Kožu inficiraju tipovi 1, 2, 3, 4 i 10 , a posljedica infekcije su…

read more

Inducirani i programirani porod

U koliko porod nije započeo, a trudnoću želimo završiti vaginalno, pokušat ćemo pokrenuti trudove. Porod (ili pobačaj) tada induciramo. Po definiciji, indukcija poroda je terapijski poduhvat u kojem rizik indukcije mora biti manji…

read more

Prenatalna doplerska dijagnostika

Moderna perinatologija koristi brojne metode čiji je cilj predvidjeti i prepoznati hipoksiju fetusa. Osim tradicionalnih metoda amnioskopije i amniocenteze čiji je cilj promatranje osobitosti izgleda i boje plodove vode i kardiotokografije čiji…

read more

Zašto kolagenoze remete trudnoću?

Povezanost autoimunih bolesti i neuspjeha trudnoća poznata je godinama. Povišena perinatalna smrtnost i smrtnost kao i pogoršanje bolesti kod majki u korelaciji je s regulacijom bolesti prije trudnoće, poremetnjama tijekom trudnoće,…

read more

Krvarenja u drugoj polovini trudnoće

Krvarenje u drugoj polovini trudnoće pojavljuje se u 2,5% trudnica. Uzroci krvarenja u drugoj polovini trudnoce: 1. abrupcija posteljice – 30% 2. placenta previa – 20% 3. drugo: polip vrata…

read more

Perinatalno doba i dugoročan ishod

Sigurno je kako je prikupljanjem znanja i iskustva, uvodjenjem novih tehnologija u odjele za patologiju trudnoće, radjaonice i jedinice intenzivne njege i liječenja novorodjenčadi i primjenom novih načina liječenja, smanjena smrtnost i…

read more

Rast djeteta i zastoj u rastu djeteta

Normalan rast djeteta posljedica je ekspresije genetskog potencijala za rast naslijedjenog od roditelja modificiranog dostupnosšću potpore za rast, tj. kisika, glukoze i ostalih esencijalnih tvari. Genetski potencijal upravlja ne samo…

read more

Prijevremeno prsnuće vodenjaka prije termina

Kada plodova voda otječe, a trudovi još nisu počeli govorimo o prijevremenom prsnuću vodenjaka (RVP). Prema podacima iz literature RVP se susreće u oko 25% svih trudnoća, odnosno oko 2.5% trudnoća prije navršenog 37. tjedna…

read more

Spontani i ponavljani pobačaj

Godine 2005 Europsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju uvelo je obnovljenu terminologiju za definiranje spontanog pobačaja (1). Trudnoća koja je izgubljena nakon dokaza prisutnosti korionskog gonadotropina u urinu ili porasta…

read more

Trombofilija i trudnoća

Što je trombofilija? To su nasljedne bolesti ili stečena stanja koja povećavaju opasnost tromboembolijskih komplikacija. Radi se o mutacijama gena koji kodiraju stvaranje činitelja uključenih u proces zgrušavanja…

read more

Trudnoća i porod u žena starijih od 35 godina

Premda je dob izmedju 20. i 25. godine života oduvijek poznata kao najbolja dob za zanijeti i iznijeti trudnoću i kao dob kada je porod najlakši, posljednjih se godina i u svijetu i u nas primjećuje kako se odluka roditi po prvi ili…

read more

Trombofilija i poremetnje trudnoće

(Za razumijevanje molim prethodno pročitati tekst Trombofilije) Nasljedna trombofilija i poremetnje trudnoće Brojna istraživanja provedena su s ciljem ustanoviti jesu li i koje nasljedne mutacije činitelja zgrušavanja povezane s…

read more

Raširenost pušenja cigareta u žena

Drži se da u razvijenim zemljama puši nekih 18-20% žena u fertilnoj dobi. Kada pušenje remeti zanošenje? U 13% žena koje puše cigarete pušenje se smatra glavnim razlogom smanjene sposobnosti…

read more

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.