Infekcije mokraćnog mjehura I bubrega medju najčešćim su infekcijama tijekom trudnoće.

Asimptomatska bakteriurija

Trudnice se često žale na simptome otežanog mokrenja, nagona na mokrenje tijekom noći, stalnog nagona na mokrenje. Ovi se simptomi javljaju sami ili u kombinaciji. Sami po sebi ti simptomi nisu dokaz uroinfekcije. Puno češće uroinfekcija postoji, a kliničkih simptoma nema ili su potpuno atipični. Zbog učestalosti uroinfekciju valja tražiti I onda kada trudnica nema nikakovih simptoma. Nalaz sedimenta urina dvojbene je vrijednosti u trudnoći. Neophodna je stoga uvijek bakteriološka obrada urina. Zbog anatomskih razloga i dvojbi u vjerodostojnost bakteriološkog nalaza kulture urina, godinama je postojala dvojba kako definirati i kada dijagnosticirati uroinfekciju tijekom trudnoće. Držalo se da više od 100 000 bakterija u ml urina dobivenog kultivacijom srednjeg mlaza urina predstavlja značajan broj koji upućuje na asimptomatsku infekciju parenhima mokraćnog sustava. Bilo koja koncentracija bakterija dobivena suprapubičnom punkcijom smatrana je patološkom. Danas, nakon propisno uzetog uzorka, navode se dokazi o dijagnostičkoj vjerodostojnosti i nižih koncentracije, posebice u trudnica s nekom kroničnom, odnosno konkurentnom bolešću. Postoje dvojbe koju metodu probira upotrijebiti, kada je provoditi, je li potrebno ponavljati u negativnih trudnica, itd, no u svih trudnica s kroničnom preegzistentnom bolešću bubrega, hipertoničarki i dijabetičarki urinokulturu valja učiniti što je ranije moguće.

Najčešći uzročnik uroinfekcije svakako je E. coli, bakterija koja je rezistentna prema kiselosti rodnice, lako adherira na rodnički epitel, stvara tvari koje inhibiraju fagocitozu i dodatno samnjuju peristaltiku mokraćovoda. Od ostalih patogena najčešći su klepsiella, proteus, koagulaza negativni stafilokoki i pseudomonas.

Vjeruje se da izmedju 2-10% žena ima povremenu asimptomatsku bakteriuriju, proporcija nije viša u trudnoći. Medjutim, tijekom trudnoće 40% takvih žena dobit će simptomatsku infekciju: upalu mokraćnog mjehura ili upalu bubrega. Još je važnije da asimptomatska uroinfekcija može biti uzrokom zastoju u rastu djeteta, pobačaju ili prijevremenom porodu, anemiji majke.

Svaku dakle asimptomatsku uroinfekciju valja liječiti. Naravno, antibiotik se odabire prema antibiogramu, a liječenje sprovodi tijekom 14 dana. Na žalost, oko 30% liječenih imat će recidiv tijekom iste trudnoće, a oko 15-20% ponovnu bakteriuriju nakon dva ciklusa liječenja. Drži se da će do 60% “izliječenih” tijekom trudnoće imati ponovnu značajnu bakteriuriju nakon završene trudnoće i kasnije u životu. Asimptomatska bakteriurija tijekom trudnoće nije vezana uz značajne anatomske defekte urinarnog sustava, pa se ni u slučajevima relapsa ili recidiva ne preporučuju invazivne metode pretrage ni nakon, a posebice ne tijekom aktualne trudnoće.

Simptomatska uroinfekcija

Akutna upala mokraćnog mjehura  (1% trudnoća) i akutna upala bubrega (2% trudnoća) simptomima se ne razlikuju od istih bolesti izvan trudnoće. U nekih trudnica s upalom bubrega, medjutim, može se zapaziti pogoršanje bubrežne funkcije s prolaznim povišenjem vrijednosti serumskog kreatinina, povećana učestalost prijevremenih trudova, sklonost septičkim komplikacijama i povišenoj učestalosti adultnog respiracijskog distresa.

Oko 70% oboljelih trudnica boluje od asimptomatske uroinfekcije koja je tijekom trudnoće postala klinički manifestna. Ostalih 30% su žene u kojih urinokulture uzete tijekom ranijih razdoblja trudnoće nisu bile pozitivne. Pravodobnim prepoznavanjem asimtomatske uroinfekcije i djelotvornim liječenjem, moglo bi se prepoloviti učestalost simptomatskih upala u trudnoći.

Svaku trudnicu s akutnim pijelonefritisom valja hospitalizirati, nadzirati vitalne funkcije, kontrolirati diurezu, hidrirati i, prije svega, liječiti adekvatnim antibiotikom. Prije prispijeća bakteriološkog nalaza uputno je liječenje započeti antibiotikom širokog spektra. Izostanak poboljšanja tijekom 48-72 sata upućuje na nedjelotvornost antibiotika, odnosno anatomski problem: opstrukciju ili abnormalnost kanalnog sustava. Istu težinu ima recidiv aktune, klinički manifestne bolesti.

Liječenje se nastavlja do isteka 3 tjedna nakon završene akutne faze, a bakteriološke nalaze valja regularno ponavljati. Nakon završene trudnoće preporučuje se nefrološka obrada u svih žena s komplikacijama ili recidivom simptomatske uroinfekcije. 

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This