Što je kardiotokografija (CTG )

Kardiotokografija je dijagnostička metoda kojom istovremeno na kardiotokografskom (CTG) zapisu registriramo kucajeve srca djeteta (KČS), tj njihovu frekvenciju i tonus maternice. Kod suvremenih uređaja registrira se momentalna srčana frekvencija mjerenjem vremena između dva srčana otkucaja, što se vidi na CTG zapisu kao oscilacije srčane frekvencije. Razočaravajuće je što meta analizama brojnih studija nije još potvrdjeno kako antenatalni CTG nadzor sudjeluje značajno u smanjenju perinatalne skmrtnosti ili neuroloških oštećenja. Tijekom poroda praćenje stanja ploda kardiotokografski je najkvalitetnija i nezamjenjiva metoda. Tijekom trudnoće CTG se može snimati bez opterećenja, odnosno bez uterinih kontrakcija – non stress test, ili s opterećenjem – kontrakcijski stress test.
Ocjena CTG zapisa o stanju ugroženosti ploda može se vršiti i pomoću brojnih I kompliciranih CTG-zbrojeva po npr. Hammacheru, po Fischeru ili, kod nas, u Hrvatskoj, po Kuvačiću . I pored određenih nedostataka vizualne analize CTG zapisa, kao što su uočljive razlike između raznih promatrača, CTG je jedna od najosjetljivijih i najsigurnijih metoda za praćenje stanja ploda tijekom trudnoće i u porodu i napuštanje kardiotokografije je nemoguće. Zapravo, u nedostatku boljih metoda, CTG je još uvijek “zlatni standard” ocjene fetalne oksigenacije u trudnoći i porodu. Medjutim, ni jedna od metoda antenatalnog nadzora, pa ni CTG, nije za sada omogućila prikupljanje podataka o trajanju i težini hipoksemije ili acidemije koja remeti neposredni ili konačni ishod djeteta.
Osim standradne ocjene CTG zbroja danas su u uporabi preciznije, sofistiranije klasifikacije I pokušava se različite tipove CTG krivulja povezati s odredjenim poremetnjama trudnoće I stanja djeteta, zaobilazeći na taj način, klasične CTG zbrojeve. Zbog nesuglasja, naime, oko precizne definicije što je kardiotokografska inačica fetalne patnje ( fetal distress), kliničari još uvijek nemaju jasnih parametara prema kojima mogu postaviti točnu dijagnozu i što zapravo termin fetalna patnja znači. Računajući CTG zbroj, normalan CTG zapis točno predskazuje 99,7% djece rodjene s visokim Apgar zbrojevima (iznad 7), ali prediktivna je vrijednost abnormalnog CTG zapisa za niske Apgar zbrojeve samo 50% . Čak i kod klasično patoloških CTG zapisa možemo očekivati svega 50% do 65% djece vrlo niskih Apgar zbroja, odnosno u acidozi (krv djeteta je prekisela, šro je opasno.. Pokušavajući sa sigurnošću izdvojiti trudnice u kojih se stanje djeteta može smatrati normalnim i u kojih valja očekivati uredan porod, dijagnoza fetalne patnje tako je nerijetko precijenjena. To pak dovodi do povišenja učestalosti dovršenja poroda carskim rezom kao i zabrinjavajuće dvojbe oko opravdanosti postupaka uz odgovarajući nalaz.
Zbor opstetričara Američkog kolegija opstetričara i ginekologa ( American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG) pokušao je unijeti više svjetla u ovu važnu temu stvorivši termin nesigurno stanje fetusa (nonreassuring fetal status),savjetujući kliničare napustiti korištenje termina fetalne patnje (fetal disstres), zbog njegove nepreciznosti i nespecifičnosti Mišljenje zbora opstetričara ACOG-a je kako termin fetalna patnja ima nisku pozitivnu prediktivnu vrijednost i prečesto je združen s rađanjem djece u dobroj kondiciji, dok termin nesigurno stanje fetusa nije u suprotnosti s rađanjem zdravog djeteta, ali nalaže poseban oprez.
Unatoč ovim preporukama mnogi su istraživači nastavili s korištenjem termina fetalni distres, ali su uveli i termin fetalni stres kojim opisuju CTG zapise koji odstupaju od normalnih, ali ne zadovoljavaju kriterije fetalnog distresa. To su: 1. ponavljajuća varijabilna usporenja s gubitkom oscilacija i 2. Bradikardija (usporenje frekvencije) . Defincija fetalnog distresa prihvaćena je kao ono stanje u kojem je fiziologija fetusa toliko promijenjena da može doći do smrti ili trajnog oštećenja, najvjerojatnije u kratkom vremenskom razdoblju. Pojam fetalnog stresa, s druge strane, bio bi analogan ranije spomenutom pojmu nesigurnog stanja fetusa.
U slučajevima koji odgovaraju pojmu fetalnog stresa , a koji su relativno česti, mnogi su kliničari nastojali iznaći načine kako se uvjeriti da fetus doista nije ugrožen, odnosno da se može bez straha nastaviti s trudnoćom ili porodom. Bilo je prijedloga da se u ovim situacijama određuje pH iz periferne krvi fetusa uzete s oglavka (što je prvi puta uvedeno u klinički rad davne 1960.g. od strane Salinga i suradnika). Ova je metoda često tehnički teško izvodljiva, združena s pogreškama i komplikacijama, invazivna je i relativno skupa .. Podraživanjem fetalnog oglavka ili akustičnom stimulacijom nakon koje mora uslijediti ubrzanje fetalne srčane akcije, puno lakše možemo steći uvid u stanje fetusa u slučajevima sumnjivih CTG zapisa . Ovaj jednostavan test ima 100% negativnu prediktivnu vijednost; ukoliko je uslijedila reakcija nakon stimulacije i ubrzanje fetalne srčane akcije fetalni pH uvijek je =7,20. U koliko pak ubrzanje fetalne srčane akcije ne uslijedi podraživanje oglavka samo je u 50% djece fetalni pH <7,29. Test se vrlo jednostavno može izvesti običnom opstetričkom slušalicom . Sposobnost izdvajanja ugrožene djece i ovim testom relativno je nedostatna. Čini se da je i nadalje postojanje urednih oscilacija temeljne frekvencije KČS najjednostavniji, najbolje standardiziran i najpouzdaniji pokazatelj urednog stanja fetusa. U postojanje pak fetalnog distresa ne možemo biti sigurni ni kod kratkotrajnih silentnih krivulja

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This