Koja je nabolja dob za trudnoću i radjanje, što je to „vetusta“

 

Koje je najbolje doba za ženu za radjanje?

 

Dob izmedju 20. i 25. godine života poznata kao najbolja dob za zanijeti i iznijeti trudnoću. Tada je trudnoća najčešće neporemećena, porod najbrži i najlakši, a oporovak nakon njega brz.

 

Kada se žena smatra vetustom, tj „starom za radjanje“

 

Odluka roditi po prvi ili ponovni put odgadja se sve više prema 35.godini i kasnije. Pomak  radjanja prema četrdesetim godinama i čak kasnije, u razdoblje prijemenopauze, posljednjih je godina sve češći.  Danas oko 20% žena radja nakon navršene 35. godine života. U tih žena trudnoća je često rizična i poremećena.

 

Što je to rizična trudnoća

Žene koje boluju od neke bolesti, npr. šećerne bolesti, bolesti bubrega, srca, pluća , krvožilja imaju umanjene izglede za neporemećenu trudnoću. U njih postoji opasnost za pogoršanje osnovne bolesti tijekom trudnoće, ali i za pojavu poremetnji trudnoće zbog nedostatne prilagodbe bolesnog organa trudnoći. U tih žena kažemo da je trudnoća rizična. Izgledi za rodjenje zdravog, ročnog djeteta u tih su žena umanjeni.

 

Što je poremećena trudnoća

 

U koliko zanosi žena koja je potpuno zdrava, najveća je vjerojatnost da će trudnoća u nje proteći bez poremetnji. Medjutim, i u njih moguće je da se tijekom trudnoće pojave bolesti koje su specifične za trudnoću i koje se javljaju samo tijekom trudnoće. Najčešće je to preeklampsija, hipertenzija trudnoće ili kolestaza. U širem smislu to su i stanja vezana za prijeteći pobačaj ili prijevremeni porod. Sve te trudnoće smatramo poremećenim. Izgledi za radjanje zdravog, ročnog djeteta u žena s poremećenom trudnoćom umanjeni su.

 

Zašto je uveden pojam vetuste?

 

Za zdravu i mladu ženu trudnoća je fiziološko razdoblje koje se podnosi bez problema. Mlade žene najčešće su zdrave. Medjutim, učestalost se kroničnih bolesti povećava s dobi i raste posebice nakon 35. godine života. U te skupine postoji opasnost i za latentno oslabjelu funkciju organa bez čije je optimalne djelotvornosti trudnoća otežana. Zbog toga su i izgledi za uspješno dovršenje trudnoće i radjanje zdravog djeteta u žena starije dobi umanjeni. U žena te dobi češće su i anomalije i kromozomske aberacije djeteta.

 

Kako se mogu povećati izgledi za uspješan tijek i završenje rizične, poremećene trudnoće i trudnoće u žene starije dobi ?

 

Kod rizičnih trudnica:

 

Kod žena s rizičnom trudnoćom najbolje je obaviti regulaciju osnovne bolesti prije trudnoće. U koliko se postigne remisija i smirenje bolesti izgledi za uspjeh bitno su bolji no kada se zanese u vrijeme aktivne ili pogoršane bolesti. To se može potići prekoncepcijskim savjetovanjem sa specijalistom odgovarajuće grane i subspecijalistom fetalne medicine i opstetricije.

 

Kod poremećene trudnoće:

 

Pravodobno prepoznavanje poremetnji u trudnoći u prethodno zdrave trudnice i optimalno liječenje majke i djeteta moguće je samo uz pravilnu antenatalnu skrb. U takovih situacija žena sama najčešće nema simptome koji bi je upozorili na poremenje. Njih može pravodobno prepoznati samo liječnik koji ima iskustva u prepoznavanju tih poremetnji.

 

Kod žena starije dobi:

 

U koliko se radi o rizičnoj trudnicu postupak je jednak kao kod svih rizičnih trudnica. U koliko se radi o ženi starije dobi koja nema podataka o kroničnim bolestima, valja uzeti u obzir spoznaje o povećaloj učestalost komplikacija koje su vezane uz latentne poremetnje funkcije organa bitnih za trudnoću i sukladno tomu provoditi vrlo pažljiv nadzor trudnoće kako bi se na vrijeme opazile poremetnje koje su vezane uz navedene okolnosti. Trudnoću vetuste uvijek bi trebao pratiti iskusan opstetričar.

 

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This