Žensko dijete radja se sa zadanim brojem jajnih stanica,  a njihov se broj kontinuirano smanjuje.  Sa starenjem, fertilnost žene se smanjuje. Povećava se vrijeme koje je potrebno da bi se ostvarila trudnoća, a sposobnost zanijeti u jednom ovulacijskom ciklusu opada.  U sredinama bez kontrole radjanja stopa neželjene neplodnosti raste s dobi stupanja u brak ( do 25. godine života je npr. 6%, a nakon 40. godine čak 30%. Dob radjanja posljednjeg djeteta prosječno je 40 godina I sa 45 99% žena je neplodno). Šanse zanijeti u jedniom ciklusu kod žene do26 godina su 50%, ako ima 37-34 godine one su 40%, kod starijih od toga 30%. Proces počinje već nakon 32.godine života, a nakon 43. spontano zanijeti I roditi je izuzetak. Sa dobi smanjuje se ne samo broj, već I kvaliteta jajnih stanica, jer se poremetnje diobe u mejozi povećavaju s dobi. Nenormalne oocite nisu izuzete od selekcije prema dominantnom folikulu, pa se tako s dobi povećava I broj kromozomski nenormalnih zametaka. To dodatno smanjuje fertilnost I povećava opasnost pobačaja. Osim endogenih genetskih pogrešaka, s vremenom raste I ekspozicija otrovima iz okoline, I to još dodatno smanjuje kvalitetu jajnih stanica starijih žena. Tako šanse za zanošenje I iznošenje zdravpg djeteta postepeno opadaju.

 

Ovarijska rezerva

 

To je sposobnost jajnika I pokazuje broj I kvalitetu preostalnih jajnih stanica u jajniku. Smanjena rezerva jajnika upućuje da žena koja je u reprodukcijskoj dobi I ima normalne menstruacije, otežano zanaša u ciklusu ili njeni jajnici reagiraju na stimulaciju ovulacije smanjenim stvaranjem folikula. Prema nema jedinstvenih kriterija, ovarijska se rezerva obično iskazuje visinom antimilerovog hormona (AMH), vrijednostima hormona koji stimulira folikule (FSH) ili vrijednostima inhibina B, brojem antralnih folikula ( AFC) , a može se ispitati testom s klomifenom.

Ove vrijednosti pokazuju sposobnost jajnika odgovoriti na poticanje ovulacije, no ne koreliraju sa sposobnošću spontano zanijeti ili roditi živo dijete.

Žene koje imaju lošu ovarijsku rezervu obično su starije od 40 godina, u prethodnom ciklusu izvatjelesne oplodnje dobiveno je 3 ili manje jajnih stanica I imaju niske vrijednosti AMH ili folikula u jajniku. Utjecaj dobi  je presudan. Čak I uz normalne vrijednosti AFC ili AMH, žene starije od 40 godina  imaju velike probleme zanijeti ili iznijeti dijete do vijabiliteta. Suprotno tomu, mlade žene lakše zanose I uz umanjenu ovarijsku rezervu.

 

Kada je potrebno provjeriti ovarijsku rezervu

 

Ako je žena starija od 35 godina, obrada se radi nakon 6 mjeseci neuspješnog pokušavanja zanijeti , odnosno odmah kod žena od 40 godina I starijih. Jednako tako, kod žena koje su imale operacije u predjeklu genitalnih organa, koje boluju od endometrioze, PCO, imale su upale adneksa, liječne su kemoterapijom I sl. Takodjer je najbolje obradu započeti odmah.

 

Koji su mogućnosti liječenja

Žene koje imaju vrlo nisku ovarijsku rezervu, a posebno ako su starije od 40 godine imaju vrlo male izglede zanijeti uz stimulaciju ovulacije ili IVF postupak. Njima je najbolje ponuditi donaciju jajne stanice mladje žene, donaciju embrija ili adopciju.

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This