STERILNOST ( neplodnost) je pojava kad bra│ni par ne uspije posti₩i trudno₩u tijekom dvije godine urednog spolnog ゙ivota bez kontracepcije.

Sterilnost (neplodnost) je BOLEST. S obzirom da je osnovno ljudsko pravo i pravo na zdravlje, tako prema definiciji neplodnosti kao bolesti zakon omogu₩ava takvim parovima da se postupak umjetne prokreacije financira iz zdravstvenog fonda.

INFERTILNOST je nemogu₩nost radjanja ゙ive i za ゙ivot sposobne djece ( spontrani poba│aji, mrtvorodjena djeca, mrtva djeca post partum).

STERILITET mo゙e biti:
l. PRIMARNI – ako ゙ena nikad nije zanijela
2.SEKUNDARNI – ako ゙ena ne mo゙e zanijeti nakon prethodnih trudno₩a, bez obzira na njihov ishod.

12% bra│nih parova NEPLODNO bez svoje ゙elje.

Mo゙e se govoriti o MUハKOJ STERILNOSTI I ホENSKOJ STERILNOSTI.
Muレkarci su uzrokom neplodnosti para u oko 3o% slu│ajeva, takodjer i ゙ene, dok su ostali kombinirani. Upravo se zbog toga se problem neplodnosti promatra kao problem PARA U CJELINI.

ETIOLOハKI se bra│na neplodnost mo゙e podijeliti na skupine:

1. manja vrijednost sperme ( oplodna sposobnost muレkarca u prvom redu ovisi o broju i kvaliteti spermija u jednom ejakulatu )

– volumen ejakulata minimalno l ml, fizioloレki 2,5-3 ml
– normospermia (minimalno 20000000/ml ejakulata, minimalno 60% pokretnih, odnosno 4o% u grupi a. i b.)
– oligospermia ( broj spermija manji od 2ooooooo/ml ejakulata uz 60% pokretnih) – bla゙a i te゙a
– azoospermia ( potpuni nedostatak spermija)
– asthenospermia ( smanjena pokretljivost bez obzira na broj spermija)

– necrospermia (potpuna nepokretnost sp. – teratospermia (pove₩an broj abnormalnih oblika spermija) #Uglavnom prisutne kombinacije npr “oligoasthenospermia”

* uzroci smanjene oplodne sposobnosti muレkarca mogu biti:
– nasljedni kromosomski poreme₩aji (Klinefelterov sy.)
– infekcije (orhitis kao kompl. epidem. parotitisa)
– metaboli│ki poreme₩aji (dijabetes)
– neuroloレki popreme₩aji (paraplegija,…)
– vaskularni poreme₩aji (varicocoela,…)
– faktori okoline(hipertermija,ioniziraju₩e zra│enje…)
– zapreke u izlu│ivanju sperme (stenoze, tumori, upale,…)
– hormonski poreme₩aji(hipot.-hipof. por.,…)

2. izostanak ovulacije
3. zapreke u prodiranju spermija k jajaレcu (konglutinacija cerviksa, opstrukcija tuba)
4. smetnje u nidaciji oplodjenog jajaレca

* naj│eレ₩i uzroci ゙enskog steriliteta su

– infekcije koje dovode do oレte₩enja i neprohodnosti jajovoda
– ovarijski ili hormonalni poreme₩aji
– endometrioza
– idiopatski sterilitet
– imunoloレka nepodnoレljivost

STERILNOST ( neplodnost) je pojava kad bra│ni par ne uspije posti₩i trudno₩u tijekom dvije godine urednog spolnog ゙ivota bez kontracepcije.

Sterilnost (neplodnost) je BOLEST. S obzirom da je osnovno ljudsko pravo i pravo na zdravlje, tako prema definiciji neplodnosti kao bolesti zakon omogu₩ava takvim parovima da se postupak umjetne prokreacije financira iz zdravstvenog fonda.

INFERTILNOST je nemogu₩nost radjanja ゙ive i za ゙ivot sposobne djece ( spontrani poba│aji, mrtvorodjena djeca, mrtva djeca post partum).

STERILITET mo゙e biti:
l. PRIMARNI – ako ゙ena nikad nije zanijela
2.SEKUNDARNI – ako ゙ena ne mo゙e zanijeti nakon prethodnih trudno₩a, bez obzira na njihov ishod.

12% bra│nih parova NEPLODNO bez svoje ゙elje.

Mo゙e se govoriti o MUハKOJ STERILNOSTI I ホENSKOJ STERILNOSTI.
Muレkarci su uzrokom neplodnosti para u oko 3o% slu│ajeva, takodjer i ゙ene, dok su ostali kombinirani. Upravo se zbog toga se problem neplodnosti promatra kao problem PARA U CJELINI.

ETIOLOハKI se bra│na neplodnost mo゙e podijeliti na skupine:

1. manja vrijednost sperme ( oplodna sposobnost muレkarca u prvom redu ovisi o broju i kvaliteti spermija u jednom ejakulatu )

– volumen ejakulata minimalno l ml, fizioloレki 2,5-3 ml
– normospermia (minimalno 20000000/ml ejakulata, minimalno 60% pokretnih, odnosno 4o% u grupi a. i b.)
– oligospermia ( broj spermija manji od 2ooooooo/ml ejakulata uz 60% pokretnih) – bla゙a i te゙a
– azoospermia ( potpuni nedostatak spermija)
– asthenospermia ( smanjena pokretljivost bez obzira na broj spermija)

– necrospermia (potpuna nepokretnost sp. – teratospermia (pove₩an broj abnormalnih oblika spermija) #Uglavnom prisutne kombinacije npr “oligoasthenospermia”

* uzroci smanjene oplodne sposobnosti muレkarca mogu biti:
– nasljedni kromosomski poreme₩aji (Klinefelterov sy.)
– infekcije (orhitis kao kompl. epidem. parotitisa)
– metaboli│ki poreme₩aji (dijabetes)
– neuroloレki popreme₩aji (paraplegija,…)
– vaskularni poreme₩aji (varicocoela,…)
– faktori okoline(hipertermija,ioniziraju₩e zra│enje…)
– zapreke u izlu│ivanju sperme (stenoze, tumori, upale,…)
– hormonski poreme₩aji(hipot.-hipof. por.,…)

2. izostanak ovulacije
3. zapreke u prodiranju spermija k jajaレcu (konglutinacija cerviksa, opstrukcija tuba)
4. smetnje u nidaciji oplodjenog jajaレca

* naj│eレ₩i uzroci ゙enskog steriliteta su

– infekcije koje dovode do oレte₩enja i neprohodnosti jajovoda
– ovarijski ili hormonalni poreme₩aji
– endometrioza
– idiopatski sterilitet
– imunoloレka nepodnoレljivost

STERILNOST ( neplodnost) je pojava kad bračni par ne uspije postići trudnoću tijekom dvije godine urednog spolnog života bez kontracepcije.

Sterilnost (neplodnost) je BOLEST. S obzirom da je osnovno ljudsko pravo i pravo na zdravlje, tako prema definiciji neplodnosti kao bolesti zakon omogućava takvim parovima da se postupak umjetne prokreacije financira iz zdravstvenog fonda.

INFERTILNOST je nemogućnost radjanja žive i za život sposobne djece ( spontrani pobačaji, mrtvorodjena djeca, mrtva djeca post partum).

STERILITET može biti:
l. PRIMARNI – ako žena nikad nije zanijela
2.SEKUNDARNI – ako žena ne može zanijeti nakon prethodnih trudnoća, bez obzira na njihov ishod.

12% bračnih parova NEPLODNO bez svoje želje.

Može se govoriti o MUŠKOJ STERILNOSTI I ŽENSKOJ STERILNOSTI.
Muškarci su uzrokom neplodnosti para u oko 3o% slučajeva, takodjer i žene, dok su ostali kombinirani. Upravo se zbog toga se problem neplodnosti promatra kao problem PARA U CJELINI.

ETIOLOŠKI se bračna neplodnost može podijeliti na skupine:

1. manja vrijednost sperme ( oplodna sposobnost muškarca u prvom redu ovisi o broju i kvaliteti spermija u jednom ejakulatu )

– volumen ejakulata minimalno l ml, fiziološki 2,5-3 ml
– normospermia (minimalno 20000000/ml ejakulata, minimalno 60% pokretnih, odnosno 4o% u grupi a. i b.)
– oligospermia ( broj spermija manji od 2ooooooo/ml ejakulata uz 60% pokretnih) – blaža i teža
– azoospermia ( potpuni nedostatak spermija)
– asthenospermia ( smanjena pokretljivost bez obzira na broj spermija)

– necrospermia (potpuna nepokretnost sp. – teratospermia (povećan broj abnormalnih oblika spermija) #Uglavnom prisutne kombinacije npr “oligoasthenospermia”

* uzroci smanjene oplodne sposobnosti muškarca mogu biti:
– nasljedni kromosomski poremećaji (Klinefelterov sy.)
– infekcije (orhitis kao kompl. epidem. parotitisa)
– metabolički poremećaji (dijabetes)
– neurološki popremećaji (paraplegija,…)
– vaskularni poremećaji (varicocoela,…)
– faktori okoline(hipertermija,ionizirajuće zračenje…)
– zapreke u izlučivanju sperme (stenoze, tumori, upale,…)
– hormonski poremećaji(hipot.-hipof. por.,…)

2. izostanak ovulacije
3. zapreke u prodiranju spermija k jajašcu (konglutinacija cerviksa, opstrukcija tuba)
4. smetnje u nidaciji oplodjenog jajašca

* najčešći uzroci ženskog steriliteta su

– infekcije koje dovode do oštećenja i neprohodnosti jajovoda
– ovarijski ili hormonalni poremećaji
– endometrioza
– idiopatski sterilitet
– imunološka nepodnošljivost

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This