Trudnoća i porod stoljećima su bila razdoblja neizvjesnog ishoda, a medju pukom vrijedila je izreka kako je “rodilja jednom nogom u grobu”. Pomor djece u porodu i nakon njega bio je ogroman. Poboljšanje je nastupilo tek kada smo počeli ozbiljno voditi računa o zdravlju trudnica I njihove djece. Napredak medicine, skrb za trudnice i rodilje, uz poboljšanje općih životnih uvjeta smanjio je rizik i za majku i za dijete u tolikoj mjeri da je još 1933. godine M. Kerr mogao izjaviti kako antenatalna skrb sigurno doprinosi smanjenju perinatalne smrtnosti, pobola majki i djece i trajnih oštećenja. Danas je i u Hrvatskoj perinatano umiranje djece smanjeno do minimuma od oko 4-5%o . To znači da godišnje na 1000 rodjenih umre 4 do 5 djece.

Po definiciji, perinatalni mortalitet je udjel mrtvorodjenih, umrlih u porodu i tijekom prvih 6 dana nakon poroda u ukupnom broju rodjenih izražen u promilima, odnosno zbroj fetalne i rane neonatalne smrti. Svjetske statistike u perinatalno umrle uključuju svu djecu nakon navršenih 24. /22./ tjedna trudnoće i težine od 500 i više grama.

Moderna antenatalna skrb uključuje sprečavanje, prepoznavanje i liječenje svih bolesti i patoloških stanja koja mogu ugroziti trudnoću i uzrokovati bolest ili smrt majke i djeteta u svezi sa trudnoćom, porodom i babinjem, ali i obrazovanje trudnice i njene okoline i socijalnu skrb za obitelj.

Ciljevi antenatalne skrbi su:

• Traženje, dijagnostika i liječenje bolesti trudnice kojs podtoji prije zanošenja (šećerna bolest, srčane bolesti, hipertenzija, kronične infekcije, bubržne bolesti, slabokrvnost, TBC, AIDS…)
• Prepoznavanje i liječenje bolesti koje se jave tijekom konkretne trudnoće (prijeteći pobačaj, prijeteći prijevremeni porod, gestoze, uroinfekcije, kolestaza….)
• Prepoznavanje (sprečavanje) i zbrinjavanje bolesti djeteta: malformacije, zastoj rasta djeteta, infekcije…)
• Davanje savjeta, informiranje, obrazovanje majke i oca, pripremu za porod

Vrlo je važno:

• prvi pregled učiniti što prije nakon postavljanja dijagnoze trudnoće
• prvi pregled učiniti svakako prije početka II (III tromjesečja)
• učestalost pregleda planirati u ovisnosti o zdravlju trudnice

Danas zanosi mnogo žena u dobi koja je daleko iznad idealne (do 25 godine života) ili onih koje ranije, zbog kroničnih bolesti srca, krnih žila, bubrega, jetre, kolagenoza, dijabetesa i dr., nisu smjele ni pomišljati na trudnoću. Mnoge od njih trebaju liječenje, a sve posebnu skrb tijekom trudnoće. One smiju zanijeti, spontano ili postupcima izvantjelesne oplodnje, ali ishod trudnoće može biti zadovoljavajući samo uz ozbiljno i dobro vodjenu trudnoću.

Drži se da je intenzivan nadzor tijekom trudnoće i djeci nakon poroda u Institucijama III razine potreban u oko 15% trudnoća. Samo za Hrvatsku s oko 40 000 poroda godišnje to znači da 6000 trudnoća i poroda moraju voditi najiskusniji porodničari uz pomoć najrazvijene tehnologije i za bar toliko djece trebaju brinuti najiskusniji neonatolozi uz najrazvijeniju tehnologiju. Ovakva je skrb vrlo skupa, a zahtijeva i dovoljno vremena i prostora i motivirano, visoko obrazovano srednje medicinsko osoblje. Sve ovo ekonomski opterećuje zdravstvo svake države i bilo bi neracionalno i rastrošno, svu opremu, prostor i visokospecijalizirane stručnjake imati u rodilištima u kojima je broj poroda nizak /ispod 1000 godišnje/ i imaju relativno mali broj trudnoća i djece kojima je potrebna posebna skrb. Pokazalo se jeftinijim organizirati rodilišta u nekoliko hijerarhijski precizno organiziranih nivoa, stupnjeva. U svijetu i u Hrvatskoj već postoji regionalizacija zdravstvenih institucija koje provode perinatalnu skrb /rodilišta/ u tri stupnja:

U malim rodilištima I razine provodi se uobičajena antenatalna skrb za trudnoće u kojih je predvidiv normalan porod i obavljaju se normalni, vaginalni, ročni porodi. U nas sve porode obavljaju primalje i ginekolozi, no u svijetu je dopuštena organizacija rodilišta I stupnja samo s primaljom i liječnikom opće medicine (general practitioner, neka vrsta obiteljskog liječnika).

U rodilištima II razine osigurana je specijalistička skrb, u svijetu to ne mora uvijek biti opstetričar, a uključuje mogućnost operacijskog završetka trudnoće i moguću sterilizaciju. Oprema je bolja, omogućen je nadzor nad blažim poremetnjama trudnoće. Postoji jedinica za skrb novorodjenčadi i pedijatar. Ovaj posao obavljaju regionalne bolnice s rodilištima do oko 2000 poroda godišnje.

Sve trudnice u kojih, zbog osnovne bolesti i poremetnje postoji, ili se tijekom trudnoće uoči, opasnost po zdravlje ili život majke ili djeteta, trebaju biti, najranije što je to moguće, upućene u rodilište III razine. U toj, tercijarnoj instituciji, osigurana je potpuna opstetrička i neonatalna skrb. Moguć je nadzor i liječenje svih poremetnji trudnoće, vodjenje svih poroda i skrb za svu novorodjenčad. Takve institucije posjedjuju sve poznate tehnološke mogućnosti neophodne u nadzoru trudnoće, poroda i skrbi za novorodjenče, brinu se za praćenje najnovijih znanstvenih studija o unapredjenju, zbrinjavanju i liječenju takvih trudnoća i organiziraju obrazovanje djelatnika svih triju nivoa. Naravno da ovakav tip instutucije zahtijeva osiguranje svih uvjeta za rad u skladu sa svjetskim standardima i stalnu suradnju sa svjetskim centirma. Jedna tercijarna institucija dovoljna je za potpunu skrb za oko 1 milijun stanovnika.

Cost-effective analize najvećih svjetskih cenatara pokazale su veliku djelotvornost isplativost ovakvog tipa organizacije antenatalne skrbi. U jednoj pokrajini Kanade tijekom 20 godišnjeg rada “na tri novoa” perinatalni mortalitet smanjen je s iskodišnjih 19%o na 5%o

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This